پادکست زندگی سبز قرار است درباره ریشه ی اصلی بیماریها در بدن با شما صحبت کند. در قسمت صفر می توانید پادکست و گوینده ی آن را بیشتر بشناسید.

این برنامه را هر هفته جمعه ها می توانید در شنوتو و کست باکس castbox بشنوید و شنبه ها در کانال تلگرامی زندگی سبز

و در همین وب سایت می توانید بشنوید و دانلود کنید.

در این پادکست به تمام سوالات شما پاسخ می دهیم. می توانید سوالات خود را در قسمت نظرات سایت بنویسید و مطمئن باشید که به آنها رسیدگی می کنیم.

این پادکست قرار است درباره ریشه ی اصلی بیماریها در بدن با شما صحبت کند.

قسمت صفر- معرفی پادکست زندگی سبز و گوینده ی آن